અમને કૉલ કરો
અમને કૉલ કરો
08045478138
ભાષા બદલો
Built in 8 8 Public Address System

Built in 8 8 Public Address System

ઉત્પાદન વિગતો:

 • વોલ્ટેજ વોલ્ટ (વી)
 • સામગ્રી મેટલ
 • પાવર વોટ્ટ (ડબલ્યુ)
 • અવાજનું સ્તર Low
 • રંગ Black
 • વોરંટી No
 • Click to view more
X

8 8 જાહેર સરનામાં સિસ્ટમમાં બિલ્ટ કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • 1

8 8 જાહેર સરનામાં સિસ્ટમમાં બિલ્ટ ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Black
 • વોલ્ટ (વી)
 • મેટલ
 • વોટ્ટ (ડબલ્યુ)
 • No
 • Low

8 8 જાહેર સરનામાં સિસ્ટમમાં બિલ્ટ વેપાર માહિતી

 • ચેક એડવાન્સ કેશ (સીઆઈડી) કેશ એડવાન્સ (સીએ)
 • સપ્તાહ દીઠ
 • અઠવાડિયું
 • ઓસ્ટ્રેલિયા પશ્ચિમ યુરોપ મધ્ય પૂર્વ દક્ષિણ અમેરિકા એશિયા મધ્ય અમેરિકા ઉત્તર અમેરિકા પૂર્વી યુરોપ આફ્રિકા
 • ઓલ ઇન્ડિયા

ઉત્પાદન વિગતો

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

88 Audio Matrix PA System માં અન્ય ઉત્પાદનોઅમે ફક્ત બલ્ક ઓર્ડર પૂછપરછ શોધી રહ્યા છીએ.
Back to top