અમને કૉલ કરો
અમને કૉલ કરો
08045478138
ભાષા બદલો
1 Channel Video Optic Transceiver

1 Channel Video Optic Transceiver

ઉત્પાદન વિગતો:

 • પ્રકાર 1 ચેનલ વિડિઓ ઓપ્ટિક ટ્રાન્સસીવર
 • સામગ્રી Metal
 • વોઇસ મેઇલ 1
 • પાવર વોટ્ટ (ડબલ્યુ)
 • રંગ Silver
 • Click to view more
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 3
 • પીસ/ટુકડાઓ

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Silver
 • Metal
 • 1 ચેનલ વિડિઓ ઓપ્ટિક ટ્રાન્સસીવર
 • વોટ્ટ (ડબલ્યુ)
 • 1

વેપાર માહિતી

 • એડવાન્સ કેશ (સીઆઈડી) કેશ એડવાન્સ (સીએ) ચેક
 • સપ્તાહ દીઠ
 • અઠવાડિયું
 • ઓલ ઇન્ડિયા

ઉત્પાદન વિગતો

We offer 1 Channel Video Optic Transceiver, which are of superior quality and are made in compliance with the obligatory industry standards. The Optic Transceivers are technically advanced and present reliable operation & optimal performance. These products are typically utilized in applications where the cameras have P/T/Z capabilities. Plug and Play designing of these products ensures the simplicity of installment as well as operation. LED indicators are given for direct monitoring system status. Devices are available for either standalone or rack-mount installation, which is suitable for different working environment. Clients can use these 1 Channel Video Optic Transceivers from us at market leading prices.

Further Details:

OB9211D series can conduct , 1 to 6 channel duplex audio, 1 channel composite video or 1 to 4 channel of duplex data/ contact closure signal or in any unit over one fiber. It comes with the options of 1 to 8 channel telephone/Intercom signal and 1 to 4 channel 10M/100M Ethernet / E1.

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Fibre Optic - Video Converter માં અન્ય ઉત્પાદનોઅમે ફક્ત બલ્ક ઓર્ડર પૂછપરછ શોધી રહ્યા છીએ.
Back to top