અમને કૉલ કરો
અમને કૉલ કરો
08045478138
ભાષા બદલો
Digital Video Recorder

Digital Video Recorder

ઉત્પાદન વિગતો:

 • આવર્તન No
 • રંગ Black
 • ટેકનોલોજી બ્લુટુથ
 • એપ્લિકેશન હોટેલ્સ રેસ્ટોરન્ટ શાળા રેલવે સ્ટેશનો ઇન્ડોર સિનેમા થિયેટર એરપોર્ટ
 • પાવર સપ્લાય Yes
 • Click to view more
X

ડિજિટલ વિડિઓ રેકોર્ડર કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • 1

ડિજિટલ વિડિઓ રેકોર્ડર ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Black
 • બ્લુટુથ
 • No
 • હોટેલ્સ રેસ્ટોરન્ટ શાળા રેલવે સ્ટેશનો ઇન્ડોર સિનેમા થિયેટર એરપોર્ટ
 • Yes

ડિજિટલ વિડિઓ રેકોર્ડર વેપાર માહિતી

 • કેશ એડવાન્સ (સીએ) ચેક એડવાન્સ કેશ (સીઆઈડી)
 • સપ્તાહ દીઠ
 • અઠવાડિયું

ઉત્પાદન વિગતો

Digital Video Recorder:

With the assistance of our accomplished employees, we present a comprehensive range of Digital Video Recorder, which enables pre-alarm/post alarm image recording. The recorder offered by us is intricately configured and manufactured with the use of optimal quality components and modern technology at vendors' site. It gives different features; it can lock or fix the file to prevent it from being deleted and also assists in self-loading backup. The product records video in a digital style to a USB flash drive, SD memory card, disk drive, SSD or other local and networked mass storage instrumentality. Our offering of Digital Video Recorder is largely appreciated for its peerless quality and hassle free action.

FEATURES:

 • MPEG 4 pressed with average file sizes of 0.5~2KB
 • Hardware ad software protectors are of reliable arrangement.
 • FULL D1, 720x480 resolution
 • 480 PPS display speed and 120 PPS recording speed
 • Inbuilt DVD-RW for back up
 • Auto series screen built divided and PIP
 • Lock the files to save it from being deleted.
 • Backup with its own viewer program in an automatic manner.
 • Enduring fixed time date stamping on images
 • Pre-alarm / post alarm image recording
 • Mapping sensor / control
 • Muti-protocols PTZ control via USB and RS485
 • IP filtering - permit to connect by listed particular IP address
 • Information measures to control on remote side
 • Switching display and Spot monitors.
 • 1 channel output and 4 channels audio input
 • Water mark

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Security and Surveillance Instruments માં અન્ય ઉત્પાદનોઅમે ફક્ત બલ્ક ઓર્ડર પૂછપરછ શોધી રહ્યા છીએ.
Back to top